Lingua Galega

Recursos educativos para 5º:


img
img
img
img
img
img
img
img
img

 Recursos educativos para 6º:

NORMAS GALEGO.


ACTUALIZACIÓN DAS NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DA LINGUA GALEGA.2003.

Xerador de exercicios de escritura. E.I y Primaria.


Xogo de iniación a lectura. E.I. e Primeiro de Primaria.Ideal para a pizarra dixital.


O mundo do circo. Xogo para descubrir as profesións do circo.O nome e as súas clases. Nivel alto para primeiro ciclo.(2º,3º,4º,5º e 6º de primaria):
                                   
                                   Repara nos nomes deste texto.
                                   Sinala os nomes.
                                   Clases de nomes:comúns,propios,concretos,abstractos,
                                                          contables,no contables,individuais e 
                                                          colectivos.
                                   Sopa de letras.
                                   Completa.
                                   Emparella.
                                   Coloca.
                                   Escribe.
                                   Aprende. 
              
Xènero e número. Nivel alto para primeiro ciclo.(2º,3º,4º,5º e 6º de primaria).
                         
                        Xénero:Aprende: masculino,feminino,comúns e epicenos.
                                  Clasifica.
                                  Aprende a formación do feminino.
                                  Completa.
                                  Escribe o feminino de...
                                  Emparella.
                       Número:Aprende a formación do plural.
                                  Completa.
                                  Escribe o plural de...
                                  Completa con palabras invariables.
                                   
O adxectivo cualificativo. Nivel alto para primeiro ciclo.(2º,3º,4º,5º e 6º de primaria).

                      Aprende: adxectivos de dúas terminacións e dunha terminación.
                      Completa.
                      Atopa os adxectivos.Sopa de letras.
                      Clasifica.
                      Aprende os graos do adxectivo:Positivo.
                                                                Comparativo.
                                                                Superlativo.
                      Completa.
                      Emparella.

Gramática básica do galego actualizada

normativa-do-galego

Conxugador de verbos en galego
.CONTIDOS  PORTAL RECURSOS XUNTA DE GALICIA.

. DIVERSOS RECURSOS EN GALEGO.

.ACENTUACIÓN.

.SINÓNIMOS E ANTÓNIMOS.

.MORFOLOXÍA.


.FRASEOLOXÍA.

.ACTIVIDADES  DIVERSAS EDUCALIM.

.MATERIAIS DE LINGUA E LITERATURA . ROSA SALGUEIRO.

.DICIONARIO VISUAL INTERACTIVO.


.PARTES DA ORACIÓN.


.A CASA E O SEU  ENTORNO.

.AS CONSERVEIRAS.


OUTROS RECURSOS


. NORMAS ORTOGRÁFICAS.

.DICIONARIO LEXICOGRÁFICO.

.TOPONIMIA.

.TOPONIMIA DE GALICIA.

.TRADUCTOR OPEN TRAD  APERTIUM.

.TRADUCTOR ORTOGAL.

.LENDAS.

.GALICIA ENCANTADA.

.RECURSOS EN GALEGO.


Xogos na Rede:
        Recursos educativos en xeral:
Recursos educativos para educación infantil e primaria (ver tamén o apartado Xogos na Rede):
Recursos educativos de lingua, literatura e cultura galegas:
Recursos educativos sobre música:
Recursos educativos para ciencias naturais:
Recursos educativos para matemáticas:
Recursos educativos sobre lingua española:
Recursos educativos para educación física:

O galego nas novas tecnoloxías

paquetes ofimáticossistemas operativossoftware libre
software para empresascorrectorestradutores automáticos
dicionarios en redeNavegadoresTDT
Conversor texto-vozbuscadorestelefonía móbil
reprodutores mp3 e mp4Sistemas para construir blogsAuditor de accesibilidade web

Existen multitude de aplicacións informáticas en galego: suites ofimáticas, software variado incluindo sistemas operativos, destacando o relativo á creación de materiais:


1.- Lexislación.2.- Introdución TIC.
3.- Software.
4.- Open Office
5.- Ferrtamentas lingüísticas.
6.- Publicacións.
7.- Ferramentas de creación de materiais.
8.- Xogos.
9.- E.D.I. Encerado Dixital Interactivo.
10.- Recursos varios.